Kliininen lääketutkimus 2020

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopiston lääketutkimuksen tohtoriohjelma ja Suomen Kliinisen Farmakologian Yhdistys r.y. järjestävät 16.-17.11. Kliininen lääketutkimus 2020 -kurssin, joka sopii niin tohtorikoulutettaville, tutkijoille, erikoistuville kuin muillekin kliinisistä lääketutkimuksista kiinnostuneille. Kurssi järjestetään koronavirustilanteen vuoksi kokonaan etäyhteyden välityksellä. 

Kurssi tarjoaa perustiedot kliinisen lääketutkimuksen suunnittelusta, eettisistä piirteistä, menetelmistä ja arvioinnista, sekä antaa perusvalmiudet toimia tutkijana tutkijalähtöisissä tai teollisuuden tekemissä kliinisissä lääketutkimuksissa. Kurssi valmistaa myös Good Clinical Practice -testiin osallistumiseen. 

Kurssin ohjelma

Ilmoittautuminen 11.11.2020 mennessä:  https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/107283/lomake.html 

Kurssin yhteyshenkilönä toimivat Milka Hauta-aho, milka.hauta-aho@hus.fi, ja Minna Lehtisalo, minna.lehtisalo@helsinki.fi.

Osallistumismaksu 

Osallistuminen on maksuton yliopistollista perus- tai jatkotutkintoa suorittaville opiskelijoille. Julkisen sektorin ja tutkimuskeskusten edustajille (mm. yliopistot, sairaalat ja eettiset toimikunnat) hinta on 70€. Muille kurssin hinta on 150 €. 

Opintopisteet

Kurssista on mahdollista saada 1,5 opintopistettä tohtorintutkintoa varten, ja kurssista on anottu myös erikoislääkärikoulutuksen tunteja eri erikoisaloille. Osallistumistodistuksen saaminen edellyttää kurssin palautelomakkeen täyttämistä molempina kurssipäivinä. Linkki lomakkeeseen jaetaan kurssipäivien aikana.

Good Clinical Practice -testi 

Kurssin jälkeen on mahdollisuus osallistua Lääketietokeskus Oy:n järjestämään Good Clinical Practice –testiin (https://www.laaketietokeskus.fi/koulutus/gcp-verkkotesti). Kurssilaiset saavat 30 %:n alennuksen testimaksusta loppuvuoden 2020 aikana.

Lisämateriaalia:

Eurooppalaisen potilasjärjestön esityksiä ja pohdintaa riski-asiasta, Mirjami Tran Minhin esitykseen liittyen:

https://issuu.com/mpne/docs/mpne_2015_conference_material