Tervetuloa Suomen Kliinisen Farmakologian Yhdistyksen kotisivuille


Suomen Kliinisen Farmakologian Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kliinistä farmakologiaa harrastavien tutkijoiden ja alalla työskentelevien lääkäreiden yhdyssiteenä sekä edistää kliinisen farmakologian ja lääkehoidon kehitystä, tutkimusta ja koulutusta Suomessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tieteellisiä kokouksia ja kursseja, tekee yhteistyötä kliinisen farmakologian ja lääkehoidon erikoistumiskoulutuksen vaatimusten kehittämiseksi, antaa lausuntoja ja tekee esityksiä viranomaisille, on yhteistoiminnassa muiden lääketieteellisten järjestöjen kanssa, solmii ja pitää yllä yhteyksiä kansainvälisiin alan järjestöihin sekä tiedottaa jäsenilleen alan tapahtumista. Yhdistys tukee alan tutkimustyötä mm. jakamalla nuorille tutkijoille tunnustuspalkintoja. Yhdistys pyrkii toiminnallaan myös tukemaan riippumattoman lääkeinformaation jakamista yhteiskunnassa ja erityisesti terveydenhuollon ammattilaisille.

Yhdistys on toiminut vuodesta 1994 lähtien. Yhdistys on Duodecimin jäsenseura, Euroopan Kliinisen Farmakologian Yhdistyksen, EACPT:n, jäsenjärjestö (lisätietoa: www.eacpt.eu ja eacpt.blogspot.com) sekä European Society of Pharmacogenomics and Personalised Therapy, ESPT:n, jäsenjärjestö.