20th Anniversary Symposium

Vuonna 1994 perustettu Suomen Kliinisen Farmakologian Yhdistys järjesti 20. toimintavuotensa kunniaksi juhlasymposiumin Säätytalolla Helsingissä 10.10.2014. Symposiumiin osallistui runsaasti SKFY:n ja SFY:n jäsenistöä, sekä lisäksi kansainvälistä edustusta oli mukaan kutsutuista Ruotsin ja Viron sisaryhdistyksistä. Kokonaisuudessaan osallistujia symposiumissa oli lähes 90.

Symposiumin ohjelma alkoi katsauksella kliinisen farmakologian historiaan. Suomen kliinisen farmakologian historiasta puhui professori Pauli Ylitalo ja professori Folke Sjöqvist jatkoi kuvaamalla historiaa Ruotsissa ja kansainvälisellä tasolla. Molemmat kliinisen farmakologian alalla ansioituneet esiintyjät kutsuttiin tässä yhteydessä SKFY:n kunniajäseniksi.

Symposiumin toinen sessio koostui alan professoreiden katsauksesta kliiniseen farmakologiaan Suomessa. Mikko Niemi piti esitelmän lääketransportteiden farmakogenetiikasta ja viimeisimmästä tutkimustiedosta. Risto Huupponen keskittyi farmakoepidemiologiaan ja sen mahdollisuuksiin ja sudenkuoppiin. Janne Backman kertoi esityksessään lääkeyhteisvaikutustutkimuksen ajankohtaisista tutkimusaiheista. Nuorten tutkijoiden esitykset pitivät Päivi Ruokoniemi ja Aleksi Tornio. Lisäksi vuoden 2013 parhaan kliinisen farmakologian alan väitöskirjan palkinto luovutettiin Pasi Lampelalle väitöskirjasta ”Improving Pharmacotherapy in Older People: a Clinical Approach” ja Lampela piti palkintoesityksensä symposiumissa.

Ruotsalaiset esiintyjät kertoivat kliinisen farmakologian roolista Ruotsissa eri osa-alueilla. Professori Marja-Liisa Dahl ja Charlotte Asker-Hagelberg puhuivat kliinisen farmakologian osuudesta terveydenhuoltojärjestelmässä ja lääkeviranomaisen toiminnassa. Viimeisinä puhujina olivat Mikael Hoffman ja professori Lars Gustafsson katsauksella tietokoneavusteisiin järjestelmiin ja kliinisen farmakologian tulevaisuuteen ja haasteisiin. Juhlasymposiumin päätti järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Janne Backman. Professori Pauli Ylitalo oli laatinut symposiumia varten katsauksen kliinisen farmakologian historiaan Suomessa, joka on luettavissa SKFY:n nettisivuilla.

 

LT Aleksi Tornio

SKFY:n sihteeri