Toimintasuunnitelma 2008-2009

Suomen Kliinisen Farmakologian Yhdistys r.y.:n vuosikokous pidetään 18.4.2008 Helsingissä. Syksyllä järjestetään syyskokous tieteellisenä symposiumina. Loppuvuonna yhdistys järjestänee yhdessä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ja Kliininen lääketutkimus -tutkijakoulun kanssa Kliiniset lääketutkimukset -kurssin. Lisäksi järjestetään mahdollisesti muita kursseja.

Nuorten tutkijoiden tukeminen on edelleen yhdistyksen ydintoimintaa. Yhdistys tukee alan tutkimustyötä mm. jakamalla nuorille tutkijoille tunnustuspalkintoja henkilökohtaisina apurahoina esim. yhdistyksen kokouksissa pidettyjen ansiokkaiden esitysten sekä ansiokkaiden kliinis-farmakologisten väitöskirjojen perusteella. Lisäksi yhdistys myöntää matka-apurahoja kansainvälisiin kliinisen farmakologian tai sen lähialojen kokouksiin osallistumista varten.

Yhdistys pyrkii sopivaksi katsomallaan tavalla tukemaan kliinisen farmakologian ja rationaalisen lääkehoidon kehitystä maassamme. Tavoitteena on kliinisen farmakologian erikoislääkäri- ja opetusvirkojen virkakehityksen edistäminen yliopistosairaaloissa ja yliopistoissa sekä kliinisen farmakologian ja lääkehoidon erikoistumiskoulutuksen vaatimusten kehittäminen. Yhdistys pyrkii myös toimimaan lääkealan asiantuntijaresurssina esim. Lääkäriliiton ja Duodecimin suuntaan  (yhdistys kuuluu erikoislääkäriyhdistyksenä Duodecimiin).