Toimintakertomus 2007

Vuosi 2007 oli yhdistyksen 13. varsinainen toimintavuosi. Yhdistyksen hallitus on pitänyt vuoden 2007 kuluessa kaksi kokousta, kevätkokouksen 15.3. Tampereella ja syyskokouksen 19.10. Turussa.

Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen ovat toimintavuonna 2007 kuuluneet: Kari Kivistö (puheenjohtaja), Kari Raaska (varapuheenjohtaja), Risto Huupponen, Seppo Kaakkola, Pertti Neuvonen ja Janne Backman. Yhdistyksen taloudenhoitajana on toiminut Kimmo Malminiemi.

Hallituksen kokouksessa 15.3. hyväksyttiin yhdistyksen uudeksi jäseneksi LL Päivi Ruokoniemi. Edellisen toimintavuoden aikana ilmestyneistä kliinis-farmakologisista väitöskirjoista hallitus päätti palkita 500 euron tunnustuspalkinnolla LT Mia Koskisen (s. Hedman) väitöskirjan. Hallitus myönsi seuraaville yhdistyksen jäsenille 500 euron matka-apurahan EACPT 2007 -kongressiin: Tuomas Korhonen, Tuire Tirkkonen ja Milka Hauta-aho. Hallituksen kokouksessa 19.10. päätettiin, että puheenjohtaja alkaa valmistella nettisivujen saamista yhdistykselle. Kokouksessa keskusteltiin alustavasti kunniajäsenten kutsumisesta yhdistykseen sekä viirin hankkimisesta yhdistykselle. (Hallituksen kokoukseen 19.10. ei jätetty jäsenanomuksia).

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 15.3.2007 Tampereella. Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Pertti Neuvonen, Risto Huupponen ja Pauli Ylitalo. Hallitukseen valittiin toimikaudeksi 2007-2009 Pertti Neuvonen, Risto Huupponen ja Janne Backman. Yhdistyksen varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Veijo Saano ja Tuomo Nieminen sekä varatilintarkastajiksi Jaana Kallio ja Klaus Olkkola. Kokouksen tieteellisen ohjelman muodosti professori Eeva Moilasen tutkimusryhmän järjestämä kaksipäiväinen, kansainvälinen symposium, jonka esitykset käsittelivät immunofarmakologiaa. Vuosikokouksessa todettiin, että yhdistyksen tulot ovat pienenemässä, sillä Kliiniset lääketutkimukset -kurssille tulee enää suhteellisen vähän maksavia osallistujia. Kokouksessa hyväksyttiin jo koekäytössä ollut ehdotus yhdistyksen logoksi.

Yhdistyksen syyskokous järjestettiin 19.10.2007 Turussa yhdistyksen ja SFY:n yhteisenä tieteellisenä symposiumina, jonka aihepiirinä oli Erkka Syvälahden elämäntyön kunniaksi neuropsykofarmakologia.

Muut asiat

Yhdistys järjesti yhdessä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ja Kliininen lääketutkimus -tutkijakoulun kanssa Helsingissä 19.-20.11. pidettyä Kliininen lääketutkimus 2007 -kurssia.