Kansallinen lääkeinformaatioverkosto edistää luotettavaa lääketietoa

5.9.2019


Lääkeinformaatioverkoston yhteistapaamisessa 22.8.2019 Helsingin Säätytalolla oli paikan päällä lähes puolet verkoston jäsenistä.

Kansallinen lääkeinformaatioverkosto perustettiin edistämään vuonna 2012 julkaistun lääkeinformaatiostrategian tavoitteita ja toimenpide-ehdotuksia. Verkostossa toimii viisi moniammatillista työryhmää ja näiden lisäksi viestintätiimi. Mukana on myös useita lääkkeiden käyttäjiä edustavia järjestöjä. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea koordinoi Lääkeinformaatioverkoston työtä. SKFY:n jäsenet osallistuvat aktiivisesti Lääkeinformaatioverkoston eri työryhmien työhön.

 

Lääkeinformaatioverkostossa toimii noin 120 jäsentä ja he edustavat noin 60 eri organisaatiota. Voidaan siis sanoa, että lääkeinformaatioverkosto on Suomen suurin lääkealan verkosto. Lääkeinformaatioverkoston työ on avointa ja julkista.

 

Seuraa Lääkeinformaatioverkoston toimintaa Innokylästä https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kansallinen-laakeinformaatioverkosto

tai

tilaamalla Lääkeinformaatioverkoston uutiskirje https://www.fimea.fi/tietoa_fimeasta/ajankohtaista/uutiskirjetilaus

Lääkeinformaatiostrategia: TIEDOLLA JÄRKEVÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN Lääkeinformaatiotoiminnan nykytila ja strategia vuoteen 2020