Lääkekonsultaatiot - yhteystietosivu Terveysportissa

12.5.2015

Terveysporttiin, Duodecim lääketietokantaan, on lisätty sivu lääkekonsultaatiopalveluista. Sivulta löytyvät yhteystiedot eri tahoille, jotka tarjoavat lääkkeisiin ja lääkehoitoihin liittyviä informaatiopalveluita terveydenhuollon ammattilaisille.

Sivu on luotu Lääkeinformaatioverkoston kehittämisprojektina. Sivun tietojen ajantasaisuudesta vastaa Suomen Kliinisen Farmakologian Yhdistys ja yhteyshenkilönä toimii SKFY:n sihteeri.

Suora linkki konsultaatioyhteystietosivulle: https://www.terveysportti.fi/apps/laake/selaus/lho04600/artikkeli

Linkki Duodecim lääketietokantaan: https://www.terveysportti.fi/apps/laake/